Havpadling

Vi bruker Spond for alle klubbaktiviteter, påmelding  og melding, du kan registrere deg på : https://group.spond.com/QJQQN

Tur (organisert og uorganisert)

Langtur, dagstur og helgetur både organisert av regi av PFK eller uorganisert blir annonsert på Spond. Har dere noe ønsker, vennligst tar kontakt med vårt HAV aktivitetsleder Ingar Midtbø, tlf. 47639922.


Torsdagspadling

Torsdagspadlingen tar utgangspunkt i klubbens tre kjerneverdier og skal derfor være:

- Allsidig

- Inkluderende

- Aktivitetsskapende 

Torsdagspadling er en felles aktivitet for å fremme padlegleden. Alle skal være velkomen og vi ønsker å legge til rette for alle nivåer. 

Vårt hovedfokus med fellesspadlingen er tur og teknikktrening. Dette betyr i praksis at noen padledager kan bli rene turdager, mens andre kan bli rene teknikkdager. 

Men som oftest vil vi nok kombinere disse to aktivitetene. Målet er å bli tryggere på vannet og på seg selv. 

Vår gruppe har til sammen mye padleerfaring, noe som gir oss et fantastisk grunnlag for å lære av hverandre, formidle kunnskap og å spisse til våre padleferdigheter. Ikke minst liker vi å være sosiale og har det moro mens vi padler.

Blir med oss på tur og få et nytt perspektiv på Bergen. 

Praktisk Info:

Vi møtes ved Klubbhuset i god nok tid (17:00) og prøver å være på vannet til kl. 17:30. 

Padleturen begynner med et felles møte på vannet, der vi bestemmer agendaen for dagen. 

Instruktørene bruker værmelding, forholdene og deltakerens padleferdigheter til å planlegge innhold for treningsøkten. 

Vi legger opp spadlingen med 2 timers varighet, der vi prøver å være tilbake på vår flytebrygge innen kl. 20:00. 

På varme sommerkvelder og ved ønske fra gruppen kan vi gjerne utvide trening. 

Vi avslutter sesongen med en sosial sammenkomst etter treningen. 

Aktivitetsleder for Torsdagspadling: Ingar Midtbø, tlf. 47639922