Polo

Vi bruker Spond for alle klubbaktiviteter, påmelding  og melding, du kan registrere deg på : https://group.spond.com/FSPTG

Vi har både utepolo i sommeren/høst og inne (i AdO) polo om vinteren/vår 

Aktivitetsleder for Polo: Andreas K. Lokøy, tlf. 99561984