Havpadling


Informasjon om aktiviteter får du på appen Spond

Vi bruker Spond for alle klubbaktiviteter, påmelding  og melding, du kan registrere deg på : https://group.spond.com/QJQQN

Har du noe ønsker i forhold til aktiviteter og kurs, kan vår HAV aktivitetsleder Ingar Midtbø kontaktes på tlf. 47639922.


Torsdagspadling

Torsdagspadling er en felles aktivitet for å fremme padlegleden. Alle skal være velkomen og vi ønsker å legge til rette for alle nivåer. 

Vårt hovedfokus med fellesspadlingen er tur og teknikktrening. Dette betyr i praksis at noen padledager kan bli rene turdager, mens andre kan bli rene teknikkdager. Men som oftest vil vi nok kombinere disse to aktivitetene. Målet er å bli tryggere på vannet og på seg selv. 

Vår gruppe har til sammen mye padleerfaring, noe som gir oss et fantastisk grunnlag for å lære av hverandre, formidle kunnskap og å spisse til våre padleferdigheter. Ikke minst liker vi å være sosiale og har det moro mens vi padler.

Blir med oss på tur og få et nytt perspektiv på Bergen. 

Praktisk Info:

- Vi møtes ved Klubbhuset i god nok tid før oppstart

- Padleturen begynner med et felles møte på vannet, der vi bestemmer agendaen for dagen. 

- Instruktørene bruker værmelding, forholdene og deltakerens padleferdigheter til å planlegge innhold for treningsøkten. 

- Vi legger opp padlingen med 2 timers varighet,.

- På varme sommerkvelder og ved ønske fra gruppen kan vi gjerne utvide trening. 

- Vi avslutter sesongen med en sosial sammenkomst etter treningen.